Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.5.2005 0:00 - 19.8.2005 0:00

Space & Humanity

(Vernisáž 19.5. 18-20 hod). Společný projekt holandské výtvarnice Leny Aardse a českého designera a grafika Alana Záruby. Akce se koná ve spolupráci s Českým a Nizozemským velvyslanectvím ve Stockholmu.

Leny Aardse je velmi citlivá umělkyně, která měla příležitost žít v řadě různých zemí. Nyní už od roku 1994 tvoří především v Praze, i když často zajíždí i do jiných částí světa a získává tak stále novou inspiraci. Znalost rozdílných prostředí způsobuje, že zůstává otevřená novým podnětům, že spojuje rozmanité zkušenosti a dospívá tak k pozoruhodné syntéze. Má odvahu začínat stále znovu, vydávat se novými cestami, zkoušet nezvyklé technické postupy a hledat co nejvhodnější materiály, které vždy přesně odpovídají určitému záměru a také místu, kde se projekt uskuteční. Dokáže totiž reagovat na jeho historii a tradici, na jeho nejpříznačnější vlastnosti. Leny Aardse užívá širokou škálu výrazových prostředků. Vytváří obrazy a často užívá koláž, jednu z nejpříznačnějších metod 20. století. Zabývá se také objekty, pro něž je příznačná jednoduchá uvolněná linie. Důležitá je pro ni proměnlivost struktur, které již několik desetiletí vstupují do experimentální tvorby umělců různých generací. Mnohdy se svým úsporným vyjádřením přibližuje myšlení a cítění minimalismu. V jejím výrazově bohatém, ale přitom sevřeném a soustředěném díle se uplatňují především principy konceptuálního umění. Umí systematicky pracovat s tématy, jako je zkoumání vztahu mezi lidskou společností, přírodou a kosmem. Leny Aardse vytváří instalace, které se v různých variacích mohou přizpůsobit odlišným druhům prostoru. Jejich prvky se přeskupují a skládají tak, aby se co nejvýrazněji využily vlastnosti daného prostředí Zároveň se do nich promítá čas, s nímž se celkové vztahy neustále proměňují. V jejím díle se zrcadlí paměť krajiny i charakter měst či historických objektů, jejichž architektura a atmosféra na ni zapůsobily. Odráží se v něm však také neustálý vývoj. Leny Aardse pracuje ve svém ateliéru, ale také ji zajímá a ovlivňuje prostředí továren, v nichž nachází průmyslové materiály v nejrůznější formě, které pak uplatňuje ve svých projektech. Využívá jejich vlastností a také procesů, kterými pocházejí, technologií, které je proměňují, aby jejich prostřednictvím vyjádřila charakter současného světa. I když do značné míry vychází z odkazu minimalismu či abstraktních tendencí 20. století, s nimiž je její vlast tolik spjata, neustále ji zajímá lidské tělo v jeho intimitě a zranitelnosti a také v jeho síle a schopnosti odolávat. Autorčina tvorba je také založena na napětí mezi kontrasty a rozdílnostmi, na vztahu mezi anorganickými a organickými procesy, mezi řádem a náhodou, neměnností a neustálým vývojem, přírodními

a umělými ději, prouděním a energií a pevností či křehkostí. Jde v ní o živý a proměnlivý rytmus tvarů, o prolínání rozmanitých významových vrstev, o vyvážený poměr mezi rozumem a citem. Leny Aardse se za deset svého pobytu v Čechách, kde byla ovlivněna nejen vývojem tamní společnosti, ale i kulturou, pro niž je příznačné prostupování různých vlivů, vřadila do středoevropských souvislostí.  Stala se tak vlastně svým způsobem českou umělkyní, přinášející odlišnou  zkušenost nejen z Evropy, ale i z Ameriky či Asie, ale citlivě reagující na zvláštnosti nového prostředí. Pravidelně se začala zúčastňovat společných výstav organizovaných nejen zahraničními, ale i českými kurátory. Proto je přirozené, že se její současný projekt nazvaný Space and Humanity, na němž se podílí český grafik Alan Záruba, představí v několika evropských městech ve spolupráci s Českými centry.

(autor textu: Jiří Machalický)

Místo konání:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Švédsko

Datum:

Od: 19.5.2005 0:00
Do: 19.8.2005 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala