Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.11.2009 0:00 - 22.1.2010 0:00

Sklo v českém šperku

Výstava Sklo v českém šperku představuje tvorbu 13 předních českých umělců v oblasti skleněného šperku - Václava Ciglera, Petra Dvořáka, Stanislavy Grebeníčkové, Kateřiny Handlové, Jana Háska, Svatopluka Kasalého, Jaroslava Kodejše, Zdeňky Laštovičkové, Martiny Minárikové, Martina Papcúna, Jiřího Šibora, Markéty Šílené a Blanky Šperkové. Výstav zahájí ředitelka Českého centra Lucie Svobodová a kurátor Jiří Šibor.

 

 

 

Expozice českého skleněného šperku je reprezentativním a přínosným krokem v prezentaci tvorby, která zdařile rozvíjí kontinuitu práce se sklem a která bývá kurátory i širokou veřejností v současnosti mnohdy opomíjena. Ve Vídni se představí práce autorů, odlišujících se věkem, profesionální zkušeností i názorovým vývojem, v průběhu jejich dosavadní tvorby. Vystavená díla jsou ucelenou přehlídkou toho nejzajímavějšího, co bylo v této specifické oblasti v České republice vytvořeno. Všichni výše jmenovaní umělci se dlouhodoběji zabývají sklem v současném autorském šperku, někteří z nich také skleněnou plastikou nebo skleněnými realizacemi v architektuře. Sklo je zde představeno jako svébytná součást šperku a ve svých variacích poukazuje nejen na své fyzické vlastnosti jako je křehkost či tvrdost, ale především na svou proměnlivou opticko-vizuální krásu, která mu dodává spíše duchovní kvality. Vystavující autoři ve své tvorbě vzniklé na základě jejich individuálního přístupu a za pomoci speciálních technik zaznamenávají změny fyzických vlastností skla a dosahují velmi často pozoruhodných výsledků. Samostatným fenoménem je použití šperku při jeho konkrétní prezentaci na lidském těle. Tělo se stává pohybujícím se „nosičem“ těchto prací a oživuje nejen samotný šperk, ale také podporuje a rozšiřuje kinestetické vnímání diváků i nositele. Velkou výhodou pro všechny vystavující autory je možnost využívání všech dostupných technologií z oblasti sklářského průmyslu, čerpajícího zkušenosti z bohaté řemeslné tradice a historie výroby skla v Čechách. Někteří z vystavujících byli ovlivněni nejen uměleckým zpracováním skla z tradice předcházejících generací, ale i tvorbou světově respektovaných osobností české skleněné plastiky, se kterými byli osobně v kontaktu v době studia a později i v profesním životě.

Místo konání:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Švédsko

Datum:

Od: 12.11.2009 0:00
Do: 22.1.2010 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala