Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.2.2005 0:00 - 0:00

Prezentace nakladatelství UMÚN

Nakladatelství UMÚN je asociací zdravotně postižených malířů, kteří svá díla vytvářejí ústy a nohama. V České republice bylo založeno v roce 1993 a je v úzké vazbě na celosvětové Sdružení malířů malujících ústy a nohama, které má sídlo v Lichtenštejnsku. V úterý 22. února 2005 proběhne v Českém centru pro pozvané hosty prezentace nakladatelství s improvizovanou výstavou děl několika autorů za účasti koordinátorky UMÚN a malířky Šárky Dvorské. Akci zahájí velvyslankyně paní Marie Chatardová. Malby těchto umělců si můžete přijít prohlédnout do Českého centra následující den 23. února. V květnu bude celá výstava představena v Östersundu.

 Sdružení malířů malujících ústy a nohama bylo založeno již v roce 1956 a jeho Nakladatelství vznikala postupně i v dalších zemích. Dnes lze najít jednotlivá Nakladatelství ve více než 60 zemích světa.
Nakladatelství vydávají tvorbu malířů malujících ústy a nohama formou reprodukcí - přání, jmenovek k dárkům, dopisních papírů, uměleckých kalendářů a různých drobných dárků a rozesílají je pouze poštou jako nabídkové jarní a vánoční kolekce.
Touto činností se získávají prostředky, díky nimž může Sdružení plnit následující cíle:
  • sdružuje tělesně postižené umělce - malíře, kteří malují ústy nebo nohama
  • organizuje hodnocení děl těchto malířů -poskytuje stipendium talentovaným malířům, i těm kteří ještě nedosáhli umělecké zralosti
  • členům Sdružení zajišťuje doživotní vyplácení honorářů, i když již ze zdravotních důvodů nemohou malovat
  • pomáhá zajišťovat postiženým malířům normální život ve společnosti, aby nemuseli žít izolovaně
  • organizuje výstavy děl těchto malířů.

Sdružení vychází z myšlenky zakladatele, pana Arnulfa Ericha Stegmanna - neustavovat pro postižené tradiční dobročinnou organizaci, protože i těžce postižení lidé nechtějí být odkázáni na milodary, ale pokud mohou, chtějí žít a pracovat dle svých možností jako každý jiný.

Více informací naleznete na http://www.volny.cz/umun/

 

 

 

 

 

Výstava malířů malujících ústy a nohama v Českém centru Stockholm

 

Zastupitelský úřad ve Stockholmu uspořádal ve spolupráci s Českým centrem a nakladatelstvím UMÚN výstavu českých hendikepovaných malířů Šárky Dvorské, Petra Šrámka, Tomáše Janouška, Zdeny Ježkové, Adriany Přibylové, Lenky Kalinové, Veroniky Svatošové a zesnulého Jaroslava Feriance. Výstava, která se konala ve dnech 22. – 24. února 2005, byla prezentací českého postoje k problematice hendikepovaných a příležitostí navázat spolupráci s partnerskou organizací ve Švédsku MFM (Mun - och Fot Målarna) . Vernisáže se zúčastnilo okolo 50 hostů – velvyslanců, zástupců Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí a krajanů. České umělce zastupovala Mgr. Šárka Dvorská, kterou doprovázel její manžel Stanislav Dvorský a za UMÚN Jana Fialová a Jitka Burdová.

 

Úvod vernisáže patřil velvyslankyni ve Švédsku M. Chatardové. Zdůraznila, že přestože současný svět představuje nebezpečí ve formě terorismu, konfliktů a přírodních katastrof, má i lepší tvář. Pomoc hendikepovaným spoluobčanům a jejich plná integrace do společnosti je jednou z forem, kterou lze vyjádřit svůj občanský postoj. Výstava byla dokladem, že lidé s pohybovým omezením se mohou realizovat, pozorně vnímat svět kolem sebe a potěšit ostatní. Přestože si hendikepovaní zasluhují naši mimořádnou pozornost, nejvíce by jim ublížila lítost. Díla těžce postižených lidí jsou plná barev a optimismu.

Poté poděkovala p. Fialová velvyslanectví a ČC za možnost uspořádat výstavu. UMÚN je nakladatelstvím, které plní poslání Celosvětové asociace malířů malujících ústy a nohama se sídlem v Lichtenštejnském knížectví. Upozornila na mezinárodní výstavu, která se konala 9. listopadu 2003. Rok 2003 byl vyhlášen EU Rokem hendikepovaných a ČR se úlohy pořadatele výstavy, kterou zaštítil primátor Prahy P. Bém,  zhostila  velmi dobře.  

Za švédského nakladatele MFM vyslovil poděkování Lars Dahlin a zároveň představil vážně postiženou Lenu Marii Klingvall, malířku a zpěvačku, která vystudovala Královskou hudební akademii. Známou se stala v roce 1988, kdy byl ve švédské televizi předveden film „Cíl na dohled“. Snímek prezentovala v roce 1989 americkému prezidentovi G. Bushovi st. švédská královna Silvia. Ve stejném roce získal film na holandském festivalu 1. cenu poroty a cenu diváků. Kniha o autorčině osudu  s dvojím významem „Footnotes“ byla přeložena do 14. jazyků (více informací na www.lenamaria.com).

Na závěr oficiální části vernisáže zazpívala Lena Maria dvě písně (What is love a What a Wonderful World). Její výkon byl odměněn zaslouženým potleskem.  Zpěv se stal hlavním povoláním  Leny Marie, zejména v Japonsku je velmi populární. Projevila přání zpívat v České republice.     

Program druhého dne, který připravil MFM, byl zahájen prohlídkou Muzea moderního umění. Poté čeští hosté navštívili galerijní prostory MFM, které podle J. Fialové můžeme švédskému nakladatelství závidět. Součástí galerie je tiskárna upomínkových předmětů a nakladatelství. Přítomní shlédli film o švédských postižených malířích. Program druhého dne byl zakončen společnou večeří, během níž byly diskutovány systémy podpory hendikepovaných občanů. Podle p. Dahlina není švédský stát tak štědrým poskytovatelem finanční a materiální pomoci, jak se obecně soudí. Lena Maria srovnala situaci před 10 – 15 lety se současností. Protože se narodila již s postižením, může jednoznačně potvrdit, že dříve bylo mnohem jednodušší získat prostředky bez zbytečných administrativních průtahů. Dnes je procedura velmi zdlouhavá a staví postiženého do nedůstojné role žadatele. Hostitelé se ale shodli na tom, že ve Švédsku jsou postavena práva hendikepovaných na roveň zdravých občanů a že existuje plná integrace do společnosti. Proto nelze hovořit o zvláštních předpisech a legislativě pro postižené občany, čímž je eliminován diskriminační rozdíl mezi oběma skupinami obyvatelstva. V praxi to znamená rovný přístup k bydlení, k práci a vzdělání. Rovněž se situace lepší v otázce bezbariérových přístupů. Nové domy, byty a veřejné budovy se staví s širšími vchody, většími výtahy a bez prahů. Rekonstrukce staršího bytového fondu se provádí v souladu s požadavky bezbariérového přístupu.  Obě strany se shodly, že i přes znatelný pokrok se pro hendikepované musí vykonat více a odpovědnost za tuto oblast musí nést stát.

Výstava prací malířů malujících ústy a nohama byla zdařilou akcí. Zástupkyně nakladatelství UMÚN předala vedení MFM pozvání k návštěvě ČR. Část výstavy bude instalována v květnu v městě Östersund jako součást Českých dní.   

 

 

         

                   

         

 

         

 

 

 

Místo konání:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Švédsko

Datum:

23.2.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

Velvyslanectví ČR ve ŠvédskuČeská centra


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala