Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.11.2013 18:30

Diskuse: Patočkova filozofie v českém kulturním kontextu

U příležitosti vydání švédského překladu Patočkova díla "Úvod do fenomenologické filosofie" bude o životě a díle tohoto mimořádného filozofa diskutovat Tora Hedin, lektorka na katedře slavistiky Stockholmské univerzity, Leo Kramár, ekonom a překladatel Patočkova díla, včetně zmíněného "Úvodu", a Gustav Strandberg, doktorand filozofie na Södertörns Högskola a autor první švédské disertační práce zabývající se Patočkovou filozofií.

 

 

Jan Patočka

(1. června 1907 Turnov – 13. března 1977 Praha)

Prof. Dr. Jan Patočka, DrSc., dr. h. c. byl jedním z nejvýznamnějších českých filosofů 20. století, profesorem filosofie na pražské filozofické fakultě a pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, signatářem Charty 77 a jedním z prvních tří mluvčích (společně s V. Havlem a J. Hájkem). Svými texty Chartě 77 vtiskl výrazný občanský a mravní charakter.

Vypracoval vlastní verzi ("asubjektivní") fenomenologie. V letech 1934—1939 působil jako český tajemník Cercle philosophique de Prague. Později odmítnul vstup do komunistické strany, v roce 1948 neprošel prověrkami, roku 1950 působení na fakultách nuceně ukončil a přešel jako badatel do Ústavu T. G. Masaryka. Závěry své tamní práce týkající se Masarykova boje proti antisemitismu však již nesměl publikovat. Poté přešel do pedagogického ústavu ČSAV (1954—1957) a Filosofického ústavu ČSAV (1957—1968). Na počátku 70. let byl penzionován, dále však působil na bytových seminářích.

V roce 1977 podlehl infarktu po opakujících se mnohahodinových výsleších Státní bezpečností (StB). Pohřeb Jana Patočky se stal významnou událostí protikomunistického odporu.

Patočka se zabýval J. A. Komenským, a to nejen jeho pedagogickou stránkou, ale také jeho filosofií, hledal odpověď na otázku, co může Komenský přinést současné době a současnému člověku, dále zkoumal filosofické dílo T. G. Masaryka a E. Husserla, věnoval se také české literatuře, umění a kultuře.

 

 

Tato akce se koná ve spolupráci se Södertörns högskola, nakladatelstvím Aspekt a Stockholmskou Univerzitou. Diskuse proběhne ve švédském jazyce.

Místo konání:

Villagatan 21
114 32 Stockholm
Švédsko

Datum:

7.11.2013 18:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala