Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo
****

Beseda s Václavem Malým

Beseda s pomocným biskupem pražským Václavem Malým v Českém centru ve Stockholmu.

****

Prezentace Středočeského kraje v Göteborgu

Prezentace Středočeského kraje u příležitosti podepsání smlouvy o partnerství mezi Středočeským krajem a krajem Västra Götaland. Na závěr jednání obou delegací a u příležitosti státního svátku...

****

Smradi

Videoprojekce českého filmu Smradi rež. Zdeňka Tyce (r. 2002) pro studentu University v Uppsale.

****

Garden Party

Vystoupení jazzového tria O. Hejnice v rámci společenské akce pořádané u příležitosti refenda o vstupu ČR do EU.

****

Sedím na konári a je mi dobře

Videoprojekce filmu rež. Juraje Jakubiska z r. 1989.

****

Smradi

Videoprojekce českého filmu rež. Zdeňka Tyce z r. 2002.

****

Individuality v dokumentu

Výroční výstava členů Asociace profesionálních fotografů České republiky v roce 2003 na téma "dokument".

****

Česká republika očima dětí

Výtvarná soutěž pro žáky stockholmských středních škol na téma "Česká republika očima dětí" v rámci akcí vnější komunikační strategie.

****

Evropský den jazyků

U příležitosti Evropského dne jazyků zorganizoval Inter. programkontoret informační stánek na centrálním nádraží ve Stockholmu, kde byly prezentovány informace o výuce jazyků poskytnuté kulturními a...

****

Koncert Evy Pilarové a Milana Dvořáka

Koncert zpěvačky Evy Pilarové a klavíristy Milana Dvořáka (pořádá Sdružení přátel Švédsko-Česko-Slovensko).

****

Sedím na konári a je mi dobre

Videoprojekce v českém centru. Tragikomické ohlédnutí na konec druhé světové války a nástup komunismu. Režie Juraj Jakubisko (1989). Anglické titulky.

****

Tři oříšky pro Popelku

Videoprojekce v Českém centru.

****

Individuality

Výstava předních českých fotografů sdružených v Asociaci profesionálních fotografů "Individuality ve fografii " na téma: Dokument v současné fotografii.

****

Rozmarné léto

Videoprojekce v Českém centru.

****

Večer poezie v Českém centru

Setkání s básníky Petrem Borkovcem a Petrem Halmayem v Českém centru.

****

Večer současné české poezie

Literární pořad v rámci Měsíce české kultury v Královské knihovně ve Stockholmu.

****

Česko: mladá země, stará historie

Série přednášek z oblasti historie, kultury, politiky a ekonomie o České republice, které pořádá Stockholmská universita ve spolupráci s Českých centrem a Lidovou universitou ve Stockholmu pro...

****

České dny v Östersundu

České dny v Östersundu (partnerství s Olomouckým krajem) - bohatý kulturní (koncerty, výstavy, filmy), odborný (ekonomický seminář, jednání zástupců obou krajů) a společenský program. Program českých...

****

Měsíc české kultury v Královské knihovně ve Stockholmu

Prezentace české kultury v Královské knihovně ve Stockholmu - výstavy a kulturní večery (projekty z oblasti litratury a hudby). Akci slavnostně zahájí předseda senátu ČR Petr Pithart.

****

Beseda se spisovatelem Ivanem Klímou

Literární beseda se spisovatelem Ivanem Klímou na téma "Politika a literatura v nové Evropě" v rámci Měsíce české kultury v Královské knihovně ve Stockholmu. Moderuje Göran Rosenberg.

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Naši partneři