Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.10.2003 0:00 - 30.10.2003 0:00

Měsíc české kultury v Královské knihovně ve Stockholmu

Prezentace české kultury v Královské knihovně ve Stockholmu - výstavy a kulturní večery (projekty z oblasti litratury a hudby). Akci slavnostně zahájí předseda senátu ČR Petr Pithart.

 

Ve čtvrtek 30. října byl oficiálně zakončen Měsíc české kultury v Královské knihovně ve Stockholmu. Slavnostní večer zahájila velvyslankyně České republiky Marie Chatardová krátkým zhodnocením akce a poděkováním Královské knihovně ve Stockholmu za možnost představit široké veřejnosti Českou republiku a její bohatou kulturu. Zcela zaplněný sál přijal nadšeně koncert vážné hudby v podání Ensemble Martinů. Špičkový soubor, který se věnuje především interpretaci hudby B. Martinů a současných českých skladatelů nastudoval pro koncert v Královské knihovně také skladby A. Dvořáka a B. Smetany. Návštěvníci obdrželi kromě běžného programu koncertu ještě podrobně zpracovaný materiál věnovaný pobytu a vztahu B. Smetany ke Švédsku.

 

Původní zájem  pořadatelů byl zaměřen  převážně na diskusní a literární pořady, později byl program měsíce z naší iniciativy rozšířen o další oblasti kultury, zejména o výtvarné umění a hudbu.V průběhu Měsíce české kultury se uskutečnily literární večery, koncerty vážné hudby a v prostorách Knihovny byly instalovány tři výstavy. Po celý měsíc mohli návštěvníci Knihovny zhlédnout výstavu  moderních českých exlibris od více než čtyřiceti autorů, kterou zapůjčil Památník národního písemnictví v Praze. K literární tématice se vázala výstava věnovaná nositeli Nobelovy ceny za literaturu  Jaroslavu Seifertovi. Slavnostní zahájení doplnila putovní výstava  Krásy a tajemství České republiky, která představuje bohatou historii a kulturu naší země v evropských souvislostech.

 

Hodnocení zájmu publika a návštěvnosti jednotlivých akcí jsou velmi pozitivní. Již při zahajovacím večeru ocenilo zcela zaplněné auditorium přednášku předsedy Senátu PČR Petra Pitharta na téma „Role intelektuálů na cestě od totality k demokracii“. Původní zájem vedení Královské knihovny o kulturní vývoj v postkomunistických zemích byl postupně rozšířen o další témata související se vstupem České republiky do Evropské unie. S velkým zájmem posluchačů se setkala beseda se spisovatelem Ivanem Klímou na téma „Politika a literatura v nové Evropě“, kterou moderoval známý švédský novinář Göran Rosenberg. Ivan Klíma patří k nejvíce překládaným současným českým spisovatelům ve Švédsku a nakladatelství Brombergs připravuje v současné době švédský překlad již patnáctého titulu tohoto autora (teprve před několika  dny v Česku vydané knihy Premiér a anděl). Skutečný zájem švédského publika potvrdil i úspěšný prodej švédských překladů knih Ivana Klímy přímo v Královské knihovně.

 

Dalším literárním pořadem byl večer  současné české poezie za účasti básníků Petra Borkovce a Petra Halmaye  doprovázený jazzovými improvizacemi trumpetisty Michala Gery. Pořad byl spojen se seminářem pro překladatele švédské literatury do českého a slovenského jazyka a společným výsledkem bylo další švédsko-české čtení, které se uskutečnilo v sídle švédského Svazu spisovatelů. Na semináři se  diskutovalo i o dalších aktuálních tématech jako význam malých jazyků ve světové  literatuře a další vývoj a postavení jazyků v Evropě.

 

Tato významná prezentace České republiky v zahraničí dokumentuje i vhodnou a efektivní spolupráci řady státních institucí. Ministerstvo zahraničních věcí podpořilo akci z prostředků vnější komunikační strategie, grant poskytlo Ministerstvo kultury a převážnou část programu, účast umělců a realizaci výstav zajistilo České centrum. V Českém centru probíhaly rovněž po celou dobu měsíce doprovodné akce (výstava litografií akademického malíře V. Suchánka a promítání filmů na motivy známých literárních děl B. Hrabala a V. Vančury). Ze švédské strany akci finančně podpořily Královská knihovna a Švédský institut.

 

Akce v Královské knihovně ve Stockholmu přispěla k širšímu poznání české kultury a celé České republiky ze strany švédské veřejnosti a byla velmi dobře mediálně pokrytá, což se projevilo v návštěvnosti jednotlivých akcí i nebývalém zájmu o výstavy, které byly po celou dobu přístupny běžným návštěvníkům knihovny.

 

Místo konání:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Švédsko

Datum:

Od: 9.10.2003 0:00
Do: 30.10.2003 0:00

Organizátor:

Královská knihovna, České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala