Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.1.2015 - 22.1.2015

Kresby dětí z Terezína ve švédské Motale

70. výročí konce 2. světové války oslavíme výstavou kreseb dětí z terezínského ghetta “Příběh dětí", která bude k vidění v několika městech švédského kraje Östergötland. Na výstavu se nejprve, od 12. ledna, mohou těšit návštěvníci Městské knihovny v Motale. Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, ZÚ Stockholm, městem Motala a krajem Östergötland.

 

Sbírka dětských kreseb z ghetta Terezín je naprosto ojedinělou a nejrozsáhlejší sbírkou dětské kresby na světě. Čítá na 4 500 prací židovských dětí, které prošly během druhé světové války terezínským koncentračním táborem. Všechny kresby ve sbírce obsažené vznikly v krátkém období necelých dvou let (1942–1944) v hodinách kreslení organizovaných absolventkou Bauhausu, Friedl Dicker-Brandeisovou. Hodiny kreslení zaujímaly v rámci tajně organizované terezínské výuky jisté výsadní postavení, podobně jako například dětské divadlo. Především díky působení Dicker-Brandeisové, která byla do Terezína deportována na konci roku 1942, se z výuky kreslení stala naprosto ucelená koncepce, v níž byla chápána kresba jako klíč poznávání a osvojování si základních principů komunikace. I přes zcela přesně cílený záměr výuky však Dicker-Brandeisová naprosto respektovala osobnost dítěte a nechávala volný prostor pro jeho sebevyjádření, uvolnění fantazie a emocí. Z tohoto hlediska výuka kreslení významně napomáhala dětem snášet skličující skutečnost, přinášela neocenitelný terapeutický účinek. Kresba otevírala dětem v Terezíně cestu do vzpomínek, do světa, z něhož byly vytrženy, umožňovala jim vidět a popsat smutnou a děsivou realitu, ale především je odváděla do světa fantasie a čiré imaginace, kde vítězí dobro nad zlem, kde vládne svobodná vůle a blahobyt, kde je ráj na zemi. Děti neustále vyjadřovaly v kresbách naděje na svůj šťastný návrat domů, často kreslily cesty rozcestí s ukazateli na Prahu. Jen malému zlomku dětí, které prošly Terezínem, se však tyto naděje vyplnily. Většina jich byla transportována dále na východ a téměř všechny byly zavražděny v osvětimských plynových komorách. Dochované dětské kresby z Terezína, které od konce války tvoří součást sbírek Židovského muzea v Praze, jsou tak nejen autentickým dokladem tragického pronásledování Židů, jehož oběťmi se staly zcela bez výběru také děti, ale i unikátním souborem mnohdy jediných památek po těch, jejichž jména by jinak zůstala zcela zapomenuta.

Friedl Dicker-Brandeisová se narodila se 30. 7. 1898 ve Vídni, v letech 1919–1923 studovala na Státním Bauhausu ve Výmaru. Stala se významnou malířkou, působila v Berlíně, Drážďanech, Vídni a od roku 1934 také v Praze. 14. prosince 1942 byla spolu s manželem Pavlem Brandeisem deportována do Terezína, kde krátce po příjezdu začala organizovat hodiny kreslení pro děti.  6. října 1944 byla deportována do Osvětimi, kde zemřela.

Místo konání:
Motala Konsthall
Datum:

Od: 12.1.2015
Do: 22.1.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala