Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.5.2010 0:00 - 24.6.2010 0:00

Jiří Němec: ORNAGRAMY

„Život je nekonečná tvořivá hra ... V každém okamžiku spolupracujeme s univerzální tvořivostí.“ Alex Grey. Vernisáž výstavy Jiřího Němce Ornagramy - kosmologie živé země se uskuteční za přítomnosti umělce dne 20.5.2010 v 18:00 hod. Výstava potrvá do 24.6.2010. „Ornamenty jsou jedním s nejstarších výtvarných projevů lidstva. Přesto přežily do současnosti. Často si kladu otázky týkající se jejich vzniku.Z čeho byly odvozovány? Jaké ornamenty by naši prapředkové vytvářeli v kontextu dnešní doby? Jaké je spojení ornamentů s naším archetypálním vnímáním. V ornamentech vidím záznam kosmologických principů. Zápis konkrétních zákonitostí světa kolem nás i v nás.“ Svůj příspěvek k tématu ornamentů jsem nazval ORNAGRAMY. http://www.jirinemec.cz/

 

 

 

 

Jiří Němec 27.4.1960 má na svém kontě více než třicet pět samostatných a deset skupinových výstav. Žije a pracuje v Roztokách u Prahy. Jeho malířská tvorba od počátku zrcadlí a často přímo tematizuje jeho spirituální hledačství. Umělcovy obrazy můžeme vnímat jako stopy na jeho cestě sebepoznání, podobně jako se s tím setkáváme například v malířském díle Václava Boštíka či v tvorbě Františka Drtikola, jimž je Jiří Němec v tomto ohledu blízký. Obrazy z cyklu Ornagramy (2008-2009), které jsou námětem této výstavy, představují v kontextu dosavadní tvorby Jiřího Němce výrazné novum. A to nikoli samotným tématem ornamentu, který se v jeho díle objevoval už dříve, ale způsobem jeho uchopení. Novým prvkem, který přinášejí, je inspirace přírodou, vnímanou v aspektu pohybu, v její dynamické proměnlivosti, nestálosti, jedinečnosti. Na první pohled se to může jevit jako zásadní posun v autorově tvůrčí orientaci: soustředěný klid vystřídal zájem o pohyb, výpravy do vnitřních krajin duše nahradilo zaujetí děním ve vnějším světě, kontemplaci velké jednoty bytí vystřídal zájem o neopakovatelný děj. Nicméně spíše než o obrat jde o posunutí ohniska umělcovy pozornosti. Jestliže dříve tiše a soustředěně prodlévala u skrytých pohybů mysli, je nyní zaměřena na viditelné pohyby a plynutí přírody. Či jinak řečeno: praxe meditace probudila u Jiřího Němce schopnost účastného vnímání spontánního tance života a on se rozhodl ukázat nám něco z bohatství jeho projevů a proměn: „Nechť vše volně plyne!“ Jako by rozdíl mezi „vnitřním“ a „vnějším“ přestal být podstatný, s čímž může bezprostředně souviset vynoření fenoménu ornamentu v umělcových obrazech jako jakési všeprostupující estetické či psychické struktury skutečnosti.

PhDr. Jiří Zemánek

 

Místo konání:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Švédsko

Datum:

Od: 20.5.2010 0:00
Do: 24.6.2010 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala