Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.1.2004 0:00 - 12.3.2004 0:00

Já & Česká republika

(Vernisáž 22.1. 18-20 hod) Projekt CzechDesign se soutěží Já & Česká republika/ The Czech Republic & Me organizují česká centra pro studenty designu v rámci dlohodobého projektu na podporu české prezentace v zahraničí CzechIdea.

Já & Česká republika

 

Projekt CzechDesign se soutěží Já a Česká republika organizuje Správa Českých center pro studenty designu v rámci dlouhodobého projektu na podporu české prezentace v zahraničí CzechIdea. Cílem projektu je ukázat osobní pojetí vnímání české identity a poznat, jak cítí mladí lidé ČR a jak by ji chtěli prezentovat ve světě. Záměrem CzechDesignu je také srovnání pohledu na Českou republiku očima mladé generace zvenčí i zevnitř, které proběhne rozšířením projektu mezi zahraniční studenty prostřednictvím sítě Českých center. Některé země staví svou image na dlouhodobé tradici, jiné na přírodních krásách či vyspělém hospodářství. Co je potenciálem České republiky? Jaké vlastnosti, hodnoty a identita by se mohly skrývat pod značkou naší země? Jakou novou image potřebuje Česká republika pro nové tisíciletí?

 

Odpovědi na tyto a podobné otázky měli studenti vyjádřit svým grafickým zpracováním volného formátu na otevřené zadání Já a Česká republika. Studenti si měli představit Českou republiku jako značku, která s ostatním státy a jejich značkami soutěží na globálním trhu. Formát měl být zpracován v takové formě, aby mohl být prakticky využit pro prezentační účely země v zahraničí. Výsledky soutěže posoudila porota složená z odborníků na design a vizuální komunikaci a ze zástupců akademické obce, Ministerstva zahraničních věcí ČR a organizátorů. Projekt má rozvinout veřejnou i odbornou diskusi o současné image České republiky v zahraničí a ukázat, s jakými atributy spojuje zemi mladá generace. Správa českých center děkuje za umožnění realizace projektu a za spolupráci doc. ak. mal. Rostislavu Vaňkovi a doc. ak. mal. Janu Meisnerovi.

 

Ing. Jan Bondy

Ředitel Správy Českých center

 

 

Úkol Správy českých center vyjádřit výtvarně svůj vztah k České republice jsem přivítal a na jeho realizaci se studenty se těšil. Netušil jsem ovšem, do jakých problémů se řítím. Při prvních konzultacích se objevily vesměs práce, které byly více či méně vtipné, ale vesměs ironické. Z diskuse vyplynulo, že studenti ztotožňují republiku s politiky, skandály v parlamentu a senátu, tunelováním bank a kampeliček atd., tedy vesměs s jevy negativními. Moje neobratné vysvětlování pojmů „vlast, domov, rodná víska, městys či město, kořeny a podobně“ nedopadlo na úrodnou půdu. Argumentace studentů byla podpořena zadáním „osobní vztah k ČR“. Rozhodl jsem se tedy pro kompromis. Akceptuji osobní výpověď, i když bude nelichotivá, na druhé straně však je potřeba vytvořit také verzi, která bude pozitivně propagovat naši republiku. Nedomnívám se, že vypisovatel soutěže míní propagaci ČR ve světě založit na zveřejňování jejích neduhů. Výsledky, které na výstavě vidíte, hodnoťte prosím shovívavě. Jsou to práce výtvarníků, kteří se na profesionální dráhu teprve chystají.

 

doc. ak. mal. Jan Meisner

Vedoucí specializace grafický design na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

 

 
Místo konání:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Švédsko

Datum:

Od: 22.1.2004 0:00
Do: 12.3.2004 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala