Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.9.2012 - 16.9.2012

Výstava Everyday Discoveries v rámci Helsinki World Design Capital 2012

České centrum Stockholm s týmem kurátorů připravilo prezentaci současného českého průmyslového a produktového designu v rámci World Design Capital Helsinki 2012. Koncept světového města designu a jeho hlavní poslání se zaměřuje na podporu designu a jeho vliv na společnost po stránce kulturní, sociální, a finanční.

Pro Helsinki zvolili organizátoři z Design Forum Finland specifické téma se zaměřením na možnosti ovlivňovat urbanismus, ekonomiku a samotné občany prostřednictvím designu. České zastoupení bude v Helsinkách prezentováno v rámci International Design House Exhibition, která má název EVERYDAY DISCOVERIES, jedné z hlavních výstav v rámci roku, ve kterém jsou Helsinki světovou metropolí designu. Výstava Everyday Discoveries se uskuteční v rámci Týdne designu /Helsinki Design Week/ od 6. do 16. 9. 2012 v industriálním komplexu Suvilahti.

 V České republice existuje 17 vysokých škol a univerzit a více než 50 středních a vyšších odborných škol, kde se vyučuje design!  Vzhledem k tomu, že v ČR žije asi 10 milionů obyvatel, je to asi největší hustota designérů na km2. České firmy mají dnes velké výrobní know how, využívají nejnovějších technologií, což ve spolupráci s dobrými designéry vede k velmi kvalitní produkci. Řada designérů, studií a firem získala za své produkty světové ocenění jako je reddot, iF, Good Design aj.  Tvář českému designu propůjčují zejména kvalitní designéři, kteří pracují pro domácí i zahraniční firmy. Ve světových soutěžích se začínají prosazovat také čeští studenti designu a čerství absolventi a prevážne z těchto prací je výběr pro výstavu koncipován.

Lenka Žižková, Design Cabinet CZ

Výstavu organizátoři koncipovali do šesti tematických celků. IKONA, NEVIDELNÉ -  předměty denní potřeby bez označení kategorii design, SETKÁNÍ, INOVACE, REINTERPETOVANÁ TRADICE a IMAGINACE.  Český design je zastoupený v kategorii ikon kubistickou dozou od Pavla Janáka, předmět denní potřeby zastupuje Versatilka, SETKÁVÁNÍ ilustruje židle 002 od Jaroslava Juřisi navržená pro TON, jako inovativní se představí sada vibrátorů Anny Marešové Whoop – de – doo, tradiční materiál v nové formě zastoupí porcelánový pes Luxury od Petra Hůzy a v kategorii Imaginace se představí logopedická kniha Jany Tiché a Petry Valentové Živěna sbírá ostružiny.

V rámci doprovodného programu dne 10. 9. 2012 od 17:00 se Jan Kloss a Adam Štech v přednášce Od Botasu a teorie k výstavním konceptům podělí o přehled českých kreativní projektů iniciovaných umělci, které mají přesah napříč designem, architekturou, modou a stylem. Mezi projekty se mimo jiné objeví Pedal Project, tentokrát zaměřený na kreativní prezentaci cyklistiky na pozadí současné umělecké převážne pražské scény a projekt OKOLO, který v sobě zahrnují např. založení a vydávání nových magazínů, vlastní produkty, instalace a výstavy, speciálních editoriály a v neposlední řadě také české a zahraniční výstavní projekty. Na závěr budou zmíněny právě dokončované projekty OKOLO s názvy Liguria a výstavní projekt se zahraniční účastí Mirror.

Ve dnech 10. a 11. 9. 2012 budou mít účastníci World Design Capital možnost setkat se s Tvorem designéra Jindřicha Vodičky, inteligentním svítidlem, které je obdařeno umělou inteligencí, které samo vyhledává temná místa ve městě, která osvětluje. Workshop a představení Tvora a projektu Živé věci za účasti autora se uskuteční dne 11. 9. 2012 v 17:00, workshopu bude předcházet tzv. venčení Tvora v centru Helsinek. Venčení Tvora bude zahájeno 10. 9. 2012 po setmění.    

 

Místo konání:
Suvilahti, Helsinki
Datum:

Od: 6.9.2012
Do: 16.9.2012

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala