Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.9.2018 - 30.9.2018

České zastoupení na knižním festivalu v Göteborgu

Americký spisovatel Todd Hasak - Lowy sepsal paměti Michaela Gruenbauma - rodáka z Prahy (1930), který byl se svou matkou a sestrou poslán do koncentračního tábora v Terezíně, kde byl až do konce druhé světové války.

Strhující paměti pod názvem Někde ještě svítí slunce (Somewhere there is still sun) psané v první osobě přítomného času sledují očima mladého Michaela stále otřesnější vývoj událostí v nacisty okupovaném Československu mezi lety 1939–1945. Zpočátku v desetiletém Míšovi roste pocit nespravedlnosti, vůči níž protestuje slovy: „Každý den nějaký nový předpis a horší jídlo a žádný fotbal.“ Když německá armáda obsazuje Prahu, sleduje pochodující vojáky spíš zvědavě než vyděšeně, dokud ovšem nezahlédne manželský pár, který páchá sebevraždu skokem z balkónu a až do poslední chvíle se drží za ruce. Pak už je jen čím dál hůř: ghetto, žluté hvězdy, vražda otce, vzrůstající pocit nebezpečí, hlad, ponížení. To vše vrcholí příjezdem rodiny do Terezína. Tam se Míša připojí ke skupině čtyřiceti chlapců, kteří žijí, pracují a hrají si pod přísným, avšak milujícím dohledem mladého muže jménem Franta, který jim říká Nešarimové a vede je k vysoké morálce: „Nesmíme dopustit, aby nás cokoli připravilo o naši lidskost.“ Vynalézavost, láska k bližnímu a odvážný vzdor, kterými se Míša, jeho matka, Franta a další postavy vyznačují, vykreslují na pozadí neustále se horšících poměrů výmluvný odkaz lidské odolnosti.


Autor knihy Todd Hasak - Lowy přijal pozvání Českého centra a v pátek 28.září vystoupí na hlavní festivalové scéně v Göteborgu


V průběhu festivalu také představí svou novou knihu švédský novinář a spisovatel českého původu Hynek Pallas. ve čtvrtek 27.9. ho budete moci potkat taktéž na hlavní stage.


 Stálicí bude také program na scéně sdružení nezávislých evropských kulturních institutů EUNIC, jehož je České centrum součástí.

 

Místo konání:
Mässans Gata 10, Göteborg
Datum:

Od: 27.9.2018
Do: 30.9.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce

dní předem