Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.11.2002 0:00 - 10.12.2002 0:00

Endre Nemes

Andre Nemes - kresby a koláže. Autor (zemřel v r. 1985) odkázal deset svých děl Národní galerii v Praze jako vyjádření obdivu k městu, které formovalo jeho umělecký i životní osud. Na vernisáži bude představena kniha vzpomínek, kterou nedávno vydalo švédské nakladatelství Carlssons Bokforlag. Více informací zde.

Dne 12. listopadu 2002 byla v Českém centru ve Stockholmu zahájena výstava obrazů a koláží Endreho Nemese. Umělec se narodil v r. 1910 v Maďarsku, dětství prožil na Slovensku, ale počátek umělecké dráhy je spjat s Prahou. Z Československa však musel v r. 1938 uprchnout před Hitlerem. Jako první mu poskytlo azyl Finsko a po krátkém pobytu v Norsku našel konečné útočiště ve Švédsku, kde žil až do konce svého života.

Silný vztah básníka a malíře Endreho Nemese k Praze vyjádřil umělec ve své závěti, neboť odkázal 15 děl z posledního období své tvorby Národní galerii v Praze.

I když malíř zemřel už v roce 1985, nacházejí se vzácné obrazy dosud ve Švédsku. Na výstavu je vůbec poprvé zapůjčila vdova po umělci paní Britt-Louise Sundell Nemes. Výstavu slavnostně zahájila velvyslankyně České republiky ve Švédsku Marie Chatardová. Vernisáže se zúčastnila řada vzácných hostů, především paní Sundell Nemes, předseda nadace E. Nemese pan Björn Springfeldt, prof. František Janouch, velvyslankyně Slovenské republiky, zástupci maďarského velvyslanectví a další významní hosté a krajané.

19. listopadu roku 2002 vyšla v nakladatelství Carlsson kniha memoárů Endreho Nemese, o jejíž vznik se zasloužil i prof. František Janouch, dlouholetý přítel umělce. Česká verze knihy v překladu Miloslavy Slavíčkové byla publikována v prosinci roku 2003. Článek Františka Janoucha u příležitosti vydání Nemesových pamětí v češtině v literární příloze deníku Právo najdete zde.  

České vydání knihy se připravuje na konec příštího roku a podle příslibu ministra kultury a ředitele Národní galerie se uvažuje i převezení obrazů a uspořádání výstavy Endreho Nemese v Praze. Tím by došlo ke skutečnému naplnění umělcova odkazu osmnáct let po jeho smrti.

Místo konání:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Švédsko

Datum:

Od: 12.11.2002 0:00
Do: 10.12.2002 0:00

Organizátor:

České centrum Stockholm


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala