Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.9.2012 19:00 - 8.9.2012

Constanza Macras/ Open for Everything

V Open for Everything se Macras zabývá životní situací Romů ve střední a východní Evropě. Romové obývají Evropu přes tisíc let, dodnes však trpí nedostatkem respektu a uznání ze strany většinové společnosti. Politická reprezentace i veřejné mínění je reflektují povětšinou jen s ohledem na problematické aspekty komunity.

Cikánská identita rovná se problémy s cikány. Uvězněni ve světě vlastních nedostatků, bez dějin a vyhlídek do budoucna, jsou Romové vnímáni jako samostatný, izolovaný a neřešitelný problém. Dokonce i obraz romské kultury se stal jakousi zakonzervovanou folklorní fosilií.

Cestování je bezpochyby výrazným fenoménem dnešní doby, ať mluvíme o turismu nebo cestování za prací. Čím dál tím víc povolání vyžaduje, aby člověk za ním člověk cestoval. To platí i v případě umělců. Mobilita je v západní společnosti vnímána jako známka osobního úspěchu. Ovšem to, co je pro určité etnikum součástí životního stylu, je pro jiné – třeba právě pro Romy, alfou i omegou etnické definice. Většina lidí v dnešní době cestuje sama – dočasně opouštějí své rodiny a domovy. Romové naopak cestují v rámci celých rozsáhlých klanů. Přesto je lichou představou domnívat se, že všechny romské rodiny chtějí žít kočovným životem. Podle průzkumu Roma Foundation v Curychu si většina romské populace v Evropě přeje usadit se na stálo na jednom místě. Ve většině evropských zemí k tomu bohužel stále nemají podmínky. Romové nemají vlastní zemi a málokterý stát je ochoten jim poskytovat povolení k pobytu nebo práci. Jedinými formami mobility, kterou dnes Romové v Evropě zažívají, jsou nedobrovolná deportace a nucené stěhování. V zajetí ghet a slumů na periferiích měst čelí Romové sociální a ekonomické vyloučenosti a ocitají se v začarovaném kruhu nezaměstnanosti, chudoby a negramotnosti. „Sociální mobilita“, pojem, který Pierre Bourdieu definoval jako společenský vzestup a expanzi lidského habitusu, je Romům zapovězena. Romové mají jen velmi málo možností, jak se integrovat do společnosti, jsou předmětem segregace i rasismu naruby. Pokud už je někdo zaměstná, je to většinou ze stejného důvodu, z jakého mají obecně problém najít si práci – protože jsou Romové.

Constanza Macras se narodila v roce 1970 v Buenos Aires, kde vystudovala tanec a módní design. Po dalším tanečním vzdělávání v Merce Cunningham studiu v New Yorku následovaly její první vlastní práce v Amsterdamu. V roce 1995 se přestěhovala do Berlína, po dvou letech založila svou první taneční skupinu Tamagotchi Y2K. V roce 2003 založila Macras ve spolupráci s dramaturgyní Carmen Mehnert tanečně-divadelní skupinu DorkyPark. V ní soustředila herce, tanečníky, hudebníky a umělce nejrůznějších žánrů a zemí a začala vytvářet inscenace kombinující text, video, živou hudbu a tanec. Macras dnes pořádá workshopy, vede kurzy na akademiích, je zvána jako choreografka a pedagožka mj. do Korey, Japonska, Indie, Indonésie, Argentiny, Brazílie, Chile, Jihoafrické republiky a USA. Její soubor DorkyPark pravidelně spolupracuje s divadly Hebbel am Ufer a Schaubühne v Berlíně a s Hellerau v Drážďanech. (http://www.novascena.cz/cs/blog/detail/666/ )

7 .9.2012 19.00
8.9.2012 19.00

Vice info zde:http://www.dansenshus.se/Pa-scen/Stora-scen/Constanza-Macras/ 

 

Foto: Thomas Aurin

Místo konání:

Dansens Hus, Barnhusgatan 14, Stockholm

Datum:

Od: 7.9.2012 19:00
Do: 8.9.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala