Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.6.2015 - 3.6.2015

Čeští odborníci na světelný design na symposiu Scandlight

Tématem konference Scandlight 2015, která se koná na univerzitě ve švédském Malmö, je Vývoj v 3D digitálním designu. Českými zástupci na letošní konferenci jsou Helena Jonášová Pekkala, která o svých četných zkušenostech v oblasti fundraisingu promluví v příspěvku "Financování světla - mezinárodní spolupráce v oblasti světelného designu a audiovizuálních médií", a Jan K Rolník, jenž bude hovořit na téma nových technologií v umění světla.


Jan K Rolnik - kreativní ředitel, zakladatel a ředitel Institutu světelného designu v Praze (svetelnydesign.cz/en/), spoluzakladatel a kurátor festivalu světla Signál (signalfestival.com/2014), kreativní producent interaktivního multimediálního výstavy pro český pavilón na světově proslulou výstavu EXPO 2015.


Helena Pekkala -  finanční manažerka starající se o dotace v oblasti umění a kultury a zakladatelka společnosti Creative founds, která se zaměřuje na financování kulturních a vzdělávacích projektů prostřednictvím mezinárodního fundraisingu. Po ukončení studia v mezinárodních vztahů a evropských studií (BA), financí (BA), mediální a komunikační studia (MA) a kulturní geografie (PhD) se Helena účastnila mnoha kulturních projektů jako fundraiser a projektová manažerka. V současné době zahájila projekt Circuit, jenž se zaměřuje na financování mezioborových projektů na hranici mezi umění a vědy (http://www.creativefunds.eu/). 

Více o symposiu najdete na Scandlight 2015 .

 

Místo konání:
Malmö högskola, K3, Malmö
Datum:

Od: 1.6.2015
Do: 3.6.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala