Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.5.2003 0:00 - 0:00

Čeští krajané v Holandsku

Diskuse na téma život a aktivity našich krajanů v Nizozemsku, práce Českého centra a beseda o zemi, kde do minulého roku ředitel Českého centra Jaroslav Kantůrek působil.

„OTISKY PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY V ODĚVNÍCH KREACÍCH A DESIGNU“

Před více jak pěti lety se zrodil PROJEKT 2000+1 HLEDÁNÍ ZTRACENÉ ELEGANCE, který si kladl za cíl uspořádat, v průběhu následujících pěti let, pět výstav a přehlídek věnovaných současné módě. Pro každý ročník bylo určeno specifické téma a vyzván k účasti určitý počet oděvních návrhářů a designérů oděvních doplňků. Cílem projektu bylo upozornit veřejnost, že odívání je výrazem životního stylu a projevem současné sociální situace, ale především upozornit na bohatou a hodnotnou tvorbu českých oděvních návrhářů, která se ztrácela v záplavě importovaných oděvů osvícených ostrým světlem reklamy. Významnou součástí projektu je příslib každého ze zúčastněných oděvních návrhářů darovat do sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze jeden ze svých modelů a přiblížit tak projekt muzea české módy jeho skutečnosti.

Pro rok 2000 bylo vyhlášeno téma „Otisky pražské architektury v oděvních kreacích a designu“. Projekt, jehož součástí byly kromě výstavy také autorské přehlídky v Míčovně Pražského hradu, byl zařazen do programu Praha – Evropské město kultury roku 2000.

Tohoto ročníku se zúčastnilo zhruba dvacet oděvních návrhářů, designérů a šperkařů, v jejichž návrzích se odráží pražská architektura různých historických období. Každý model je doplněn fotografií architektury nebo jejích detailu, který se stal pro návrháře inspirujícím pramenem.

Praha je město bohaté na památky historických stavebních slohů, a jejich architektonické motivy jsou bohatým inspiračním zdrojem. V modelech oděvních návrhářů našly odezvu středověké stavby, jako gotická katedrála /Helena Fejková, Michaela Trizuljaková/, pražské baroko je zastoupeno bachratými patníky /Lenka Rašková/, či architekturou Valdštejnské, Ledeburské, Malé Fűrstenberské zahrady /Bedřich Pavlačka, Zuzana a Jaromír Sléhovi, Pavel Křivánek/, nebo klášterními terasmai Břevnovského kláštera /Radka Kubková/. Nejvíce však oslovila návrháře architektura 20.století od secesních počátků /Jarmila Vondráková/ až do doby současné /Monika Drápalová, Magda Nechalová/. Nekonečným zdrojem inspirace se ukázala být architektura Josipa Plečnika /Hana Havelková, Daniela Flejšarová + Eva Janoušková, Bára Kučerová + Aleš Šeliga, Jana Seidelmanová/ a kubismus /Martina Nevařilová, Táňa Kovaříková, Jan Horníček/. I petřínská rozhledna, neodmyslitelný prvek panoramatu Prahy, našla své uplatnění /Eliška Nová/ či Národní památník na Vítkově /Liběna Rochová + Jan Činčera/, stejně jako zábradlí Hlávkova mostu /Simona Kafková/.

Projekt 2000+1 hledání ztracené elegance vyvrcholil v roce 2001 tématem „Móda a design třetího tisíciletí“. Zúčastnili se ho nejen přední tvůrci z oboru odívání, ale i studenti středních a vysokých škol.

Konstantina Hlaváčková kurátorka textilní sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
Místo konání:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Švédsko

Datum:

14.5.2003 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala