Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.3.2004 0:00 - 16.4.2004 0:00

Český a slovenský exil 20. stol.

25.3. v 18 hodin bude v Českém centru slavnostně zahájena výstava Český a slovenský exil. Výstava je první částí projektu Společnosti pro kulturu a dialog K2001 a zeměřuje se na období 1900-1955.

Český a slovenský exil 20. století 

 

Téma českého a slovenského exilu neodmyslitelně patří k novodobým dějinám obou států. Přestože je to téma silné a týká se téměř celého 20. století, některé otázky s ním spojené lze stále považovat za „bílá místa“ v české a slovenské historii. Pro starší generaci je exil spojován především s obdobím komunismu, mladší generace vnímá exil jako cosi vzdáleného, zamlženého, cizího. Vše je navíc komplikováno současným problematickým vztahem České republiky ke svým exulantům, kteří odstup své rodné země nechápou a jen zřídka se do vlasti vracejí.

 

Problematika českého a slovenského exilu nabízí hned několik důležitých otázek: kdo byli a jsou čeští a slovenští exulanti; jaké politické události odchod Čechů a Slováků do zahraničí vyprovokovaly; jak se lišil exil v jednotlivých obdobích v průběhu 20. století; kam exulanti odcházeli a jaké byly jejich začátky v cizí zemi; jaká byla jejich činnost v zahraničí, jak se zde prosadili atd.

 

Společnost pro kulturu a dialog K2001 chce připravovaným projektem alespoň částečně odpovědět na tyto otázky. Cílem je především otevřít dané téma, nikoli ho vyčerpat. Je samozřejmé, že při tak širokém záběru není možné než jen okrajově načrtnout problémy a otázky, které se tématu dotýkají. Z tohoto důvodu Společnost K2001 zdůrazňuje, že projekt Český a slovenský exil 20. století hodlá pouze pootevřít několik dveří a dát prostor k dalším analýzám, studiím a uměleckým zpracováním. Projekt se bude zaměřovat pouze na politický exil, tzn. nedobrovolný odchod ze země na základě politického přesvědčení, pronásledování apod., nikoli emigraci z důvodů ekonomických.

 

Protože tematika československého exilu je velice rozsáhlá, bylo třeba projekt rozplánovat do několika etap.

 

      Probíhající výstava – období 1900 – 1955 (1. etapa)

·          exil od roku 1900 – Československé legie, T.G. Masaryk, R. Štefánik, E. Beneš, francouzští generálové Maurice Pellé, Louis Eugene Faucher, gen. Mitelhauser, Julien Flipo, dějiny čs. Roty Nazdar spoluzaložené ve Francii prezidentem Masarykem

·          dějiny čs. vojenského hřbitova La Targette, Neuville St.Vaast, Pas de Calais a dalších čs. vojenských hřbitovů ve světě 

·          emigrace hospodářské krize – 30. léta

·          předválečná emigrace od roku 1936-1945

·          poválečná vlna emigrace (český exil v Rusku a u nás)

·          emigrace po roce 1948 po nástupu komunismu – 50.léta

 

Připravují se další pokračování – období 1955 – 1968 (2. etapa)

·          tato část se bude částečně vracet k první etapě, která svým rozsahem vymezuje období 35 let období Československého státu

·          emigrace od roku 1955 do roku 1968

 

období od r. 1968 do současnosti (3. etapa)

·          emigrace po sovětské okupaci 1968

·          emigrace let 80.

 

 

Místo konání:

Villagatan 21
114 32 Stockholm
Švédsko

Datum:

Od: 25.3.2004 0:00
Do: 16.4.2004 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala