Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.10.2003 0:00 - 0:00

Beseda se spisovatelem Ivanem Klímou

Literární beseda se spisovatelem Ivanem Klímou na téma "Politika a literatura v nové Evropě" v rámci Měsíce české kultury v Královské knihovně ve Stockholmu. Moderuje Göran Rosenberg.

Ivan Klíma


Ivan Klíma [14.9.1931]
Český prozaik, dramatik a publicista. Narodil se v Praze. Bývalý disident, spoluzakladatel 'Obce spisovatelů' (1989) a předseda českého 'PEN-klubu' (1990-93). V době druhé světové války strávil jako školák tři roky v terezínském koncentráku. Po gymnáziu (1951) vystudoval FF UK, obor čeština a literární věda (1956). Po absolutoriu pracoval v 60. letech jako redaktor Literárních novin a Listů (až do jejich zákazu). Roky 1969 a 1970 strávil pracovně v USA a po návratu mu byla znemožněna další publikační činnost. Dalších 20 let se živil převážně jako svobodný spisovatel a pracoval v dělnických profesích. Jako "protisocialistický autor" však musel vydávat své knihy buď v samizdatových edicích nebo v zahraničí - získal zahr. ocenění za knihy Moje první lásky a Moje zlatá řemesla. Své texty publikoval v časopisech 'Květen', 'Plamen', 'Host do domu' a v exilovém 'Svědectví'. Klímovo literární dílo je značně rozsáhlé a žánrově pestré: zahrnuje prózu, dramata, reportáže, eseje, fejetonistiku i knížky pro děti. Jeho prózy (především povídky a novely) se v různých kontextech vyrovnávají s problémem lidské samoty a střetnutí jedince s mechanismy moci (Bezvadný den, 1960; Hodina ticha, 1963; Milenci na jednu noc, 1964; Loď jménem Naděje, 1969; Milenci na jeden den, 1970). V povídkách a románech ze 70. a 80. let, kdy z politických důvodů nesměl v Československu publikovat, nastoluje téma životního osudu spisovatele, mocí vyvrženého na okraj společnosti, a proti bezpráví staví mravní sílu opřenou o důstojnost člověka (generační román Stojí, stojí šibenička, 1978, přepracovaný pod názvem Soudce z milosti, 1986; povídkové soubory Má veselá jitra, 1979, 1990; Moje první lásky, 1985, 1990; novela Láska a smetí, 1988, 1990). Z polistopadového období Vytěžil román Ostrov mrtvých králů (1992) a novelu Čekání na tmu, čekání na světlo (1995). Odpor proti mocenské manipulaci lidí a životní pasivitě vyjadřují též jeho hry Zámek (tisk i prem. 1964 ), Porota (tisk 1968, prem. 1969), Cukrárna Myriam a Klára a dva páni (tisk 1968, prem. obou her v New Yorku 1969) aj. Humor a úsměvná pohoda naopak charakterizují jeho tvorbu pro děti (moderní pohádky Kokrhací hodiny, 1965; próza Markétin zvěřinec, 1990). V esejistice má zvláštní význam esej Karel Čapek (1962, přepracovaná verze 1965), vyjadřující autorův vztah k Čapkovu ideovému a literárnímu odkazu. Souborné vydání Spisů Ivana Klímy vychází od roku 1995 v nakladatelství Hynek. Značná část Klímova díla vyšla v cizojazyčných překladech v zahraničí (bylo přeloženo do 31 jazyků). Ivan Klíma patří k nejpřekládanějším a ve světě nejznámějším českým autorům.

Divadelní hry:
Zámek, 1964
Klára a dva páni, 1968
Cukrárna Myriam, 1968
Porota, 1968
Ženich pro Marcelu, 1969
Pokoj pro dva, 1971
Ministr a anděl, 1973

Romány:
Milostné léto, 1972
Stojí, stojí šibenička, 1976
Soudce z milosti, 1986
Láska a smetí, 1987
Ostrov mrtvých králů, 1992
Čekání na tmu, čekání na světlo, 1995
Poslední stupeň důvěrnosti, 1996

Ani svatí ani andělé, 1999

Povídky a povídkové soubory:
Bezvadný den, 1959
Hodina ticha, 1963
Milenci na jednu noc, 1963
Milenci na jeden den, 1969
Loď jménem Naděje, 1969
Má veselá jitra, 1978
Moje první lásky, 1981
Moje zlatá řemesla, 1989
Milostné rozhovory, 1995
Pás

Láska a smetí, 1988

Eseje:
Karel Čapek, 1962

Tvorba pro děti:
Kokrhací hodiny a jiné příběhy z Valašských Klobúk a podobných Tramtárií, 1965
Jak daleko je slunce, 1969
Markétin zvěřinec, 1990

 

 

 

 

 

 
Místo konání:

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Švédsko

Datum:

16.10.2003 0:00 - 0:00

Organizátor:

Královská knihovna ve Stockholmu, České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala