Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.10.2012 - 13.12.2012

SYNERGIA I

Výstava představí v Helsinkách a v Praze výběr studentských prací z oborů nových médií, malby, instalací a soudobého sochařství z AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMENÍ V PRAZE a AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMENÍ V HELSINKÁCH.

Umělci: SYLVA BŘEZNOVÁ, VALPURI KYLMÄNEN, KLÁRA PERNICOVÁ, EMMA RÖNNHOLM, IVAN SVOBODA, OONA TIKKAOJA

„ Výstavou sledujeme vlivy obou zemí na studenty a jejich práce při výměnných stážích a důležitou inspiraci, kterou si s sebou odvážejí zpět do svých domovských ateliérů.“  Anni Anttonen, kurátorka výstavy.

Vystava se kona v Helsinkach 27.10.–11.12.2012, (adresa: Kaikukatu 4, Helsinki, Finsko) a v Praze 27. 11. - 13. 12. 2012 (adresa: U Akademie 4, Praha, Česká republika)

Více informací o výstavě: http://stockholm.czechcentres.cz/, www.kuva.fi, www.avu.cz

České umelci:

Sylva Březnová (nar.1984) V současné době studuje šestý ročník magisterského studijního programu v ateliéru sochařství na Akademii Výtvarných Umění v Praze. V Helsinkách strávila letní semestr 2011 u profesora Villu Jaanisoo na sochařském oddělení Kuvataide Akatemia.

Její práce je zaměřená především na lidskou figuru v různých kontextech. V tvorbě jí záleží na čistotě tvaru, používání prvků symbolismu a bizardní atmosféry. Pro Sylvu Březnovou jsou většinou inspirací novinové fotografie a její vlastní fotky, hodně příroda, zvláštní osobní zážitky a pocity ze světa který ji obklopuje. Pracuje většinou s lidským tělem a anatomickými studiemi, ale velmi ji zajímají i abstraktní formy a tvary.

Klára Pernicová (nar. 1985), t.č. studentka ateliéru Intermediální školy Milana Knížáka, v Helsinkách studovala v roce 2010 v ateliéru sochařství  u prof. Villu Jaanisoo.

„Na umění mě zajímá jeho potenciál zbavit (pokud je to možné) běžně známé skutečnosti jejich definitivnosti, které se jim dostává v očích člověka, opakovaně se s nimi potýkajícího. Dospělý je příliš zkušený na to, aby v sobě neměl dávno vytvořenou (podle něj přesnou) představu o tom, jak svět a věci kolem něj fungují. Předpokládá pak zcela automaticky, že vše bude prostě tak, jak to bývá obvykle, přestože nezkušeným pohledem nebo s vybavením odlišnými zkušenostmi by danou situaci mohl vyhodnotit zcela jinak. Já bych ho ráda svými zásahy do reality alespoň na krátký okamžik znejistila v úsudku nebo dokonce navedla na jiné možnosti vysvětlení.“  www.pernicova.org

Ivan Svoboda (nar. 1980) Na pražské AVU působil v ateliérech profesora J. Hendrycha, M.Šejna a J. Příhody a studium ukončil v roce 2007. V roce 2004 studoval na Kuvataikademia v Helsinkách u profesora Jyrki Sjukonena 

„Videa Ivana Svobody mají svůj specifický časový vývoj, dramatickou linku, proto se snaží, aby divák u sledovaného vydržel- preferuje samostatnou místnost nebo klidnější část galerie a snaží se vyhýbat projekcím v průchozích částech výstavních prostor a vystavování videí v televizích (televizi či monitor vnímá jako objekt, který v sobě nese odkazy na tv vysílání, televizní film a proto již působí esteticky odlišněji od čisté projekce). Většina videí je vhodná i ke shlédnutí v klasické projekční místnosti“. Alena Smékalová www.ivansvoboda.net

 

Místo konání:
Kaikukatu 4, 00530 Helsinki, U Akademie 4, Praha
Datum:

Od: 27.10.2012
Do: 13.12.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala