Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Český Méliès napříč Evropou

Česká centra, 13. 2. 2015. Česká centra a Muzeum Karla Zemana odstartovaly spolupráci. Těžištěm společného zájmu je český film a jeho prezentace v zahraničí. Rok 2015 je z tohoto důvodu věnován Karlu Zemanovi, od jehož narození právě letos uplyne 105 let. Grandiózní start zahájilo České centrum Varšava a České centrum Stockholm, v průběhu roku 2015 bude následovat představení dalších slavných Zemanových filmů ve světě. Součástí rozsáhlé prezentace zahrnující projekce, kulaté stoly s odborníky, otevřené debaty a zejména historickou retrospektivu Zemanových filmů, je výstava přibližující život, tvorbu a umělcovy inspirační zdroje.

KAREL ZEMAN NAPŘÍČ KONTINENTY

Tvorba Karla Zemana. Fenomén, který v Česku i daleko za jeho hranicemi znají a obdivují. Letos to bude platit dvojnásob. Plánovaná prezentace, jejímž cílem je přiblížit originalitu tvorby Karla Zemana, řadu světových ocenění, ale zejména přínos pro světovou kinematografii, připravili oba organizátoři s jasným cílem: připomenout 105. výročí narození osobnosti, která proslavila český film.

Ať už se bude jednat o samostatné projekce filmů v artových kinech nebo jejich účast na prestižních festivalech, besedách s odborníky či promítání pro nejširší veřejnost, jedno je jisté: se Zemanovou tvorbou se díky společnému projektu setkají návštěvníci v celé Evropě. Vlastní promítání bude od druhé poloviny roku zpestřeno výstavou Karel Zeman: český Méliès, jejíž kurátoři se rozhodli představit Karla Zemana „tak trochu jinýma očima“, očima nových médií.

Na prezentaci s mezinárodním přesahem se vedle Českých center a Muzea Karla Zemana podílejí také zastupitelské úřady České republiky v zahraničí. Přičiněním všech těchto institucí se o Zemanově umění bude hovořit v kontextu milánské filmotéky či turínského filmového muzea v Itálii, filmového festivalu v San Sebastianu ve Španělsku či v MOMI v New Yorku. Filmová přehlídka byla zahájena
v únoru ve Varšavě a Stockholmu.

O PROJEKTU

V souvislosti s širokou mezinárodní prezentací prostřednictvím Českých center a v úzké vazbě na projekt digitálního restaurování filmů Karla Zemana, z nichž první – Vynález zkázy – bude premiérován na začátku července 2015, připravujeme i putovní interaktivní výstavu. Koncept navazuje na stálou expozici Muzea Karla Zemana v Praze a představuje život, způsob práce, dílo a světový kontext Zemanovy tvorby. Základem výstavy je předávání informací vizuální formou prostřednictvím krátkých dokumentárních klipů, které je možné sdružovat do logických celků i interaktivních objektů,“ říká Jakub Matějka, ředitel Muzea Karla Zemana. 

Součástí výstavy bude také kolekce kostýmů z filmů Karla Zemana, zejména z filmů Vynález zkázy, Ukradená vzducholoď a Na kometě, originální filmové loutky a jejich repliky, i dochované storyboardy či kopie jejich nejzajímavějších částí.

Filmová retrospektiva doprovázející výstavu představuje celý průřez Zemanovou filmografií a obsahuje nejvýraznější kombinované filmy, jež jsou vrcholem Zemanovy tvorby, ale i vybrané celovečerní filmy využívající techniku ploškové animace (Čarodějův učeň, Pohádka o Honzíkovi a Mařence) a dokumentární film o režisérově životě a díle.

ZEMANOVSKÁ RETROSPEKTIVA ZAČALA VE VARŠAVĚ

V prvním únorovém týdnu proběhla ve Varšavě pětidenní přehlídka filmů Karla Zemana v kině Polské filmotéky Iluzjon. „O bývalém masovém zájmu o tohoto velkého mistra triků, animace a nezaměnitelné verneovské poetiky v Polsku, na něhož se odvolávají Terry Gilliam či Tim Burton, svědčí fakt, že většinu filmů se podařilo najít s dobovým dabingem v polštině. I místní média projevila o filmový cyklus neobvyklý zájem,“ komentuje retrospektivu Petr Janyška, ředitel Českého centra Varšava, a dodává: „Projekt jsme iniciovali proto, abychom vrátili do Polska hlavními dveřmi režiséra, kterého Poláci dobře znali v 60. a 70. letech, ale který tu je dnes u mladší generace neznámý. K retrospektivě Zemanových filmů vydalo České centrum Varšava i menší katalog věnovaný tomuto velikánovi české animace. V neděli 8. 2. přiblížila dětem Zemanovu poetiku i triky formou stínového divadla animátorka Veronika Svobodová z Prahy. Celý měsíc v kině také poběží na šesti velkých obrazovkách ukázky ze Zemanových filmů, příklady jeho triků i informace o jeho životě.

KAREL ZEMAN VE SVĚTĚ

Se Zemanovou tvorbou se od února setkávají také švédští návštěvníci. Vrcholná Zemanova díla se představí divákům hned ve třech největších filmotékách ve Stockholmu, Göteborgu a Malmö, a to od 3. února do 11. května. Ředitelka Českého centra Stockholm uvedla: „Jedná se o doposud největší přehlídku filmů českého režiséra ve Švédsku – málokdy se stává, že by retrospektivní program uvedly všechny tři filmotéky – ve Stockholmu, Göteborgu i Malmö; celá retrospektiva čítá 21 projekcí a jak to zatím vypadá podle návštěvnosti prvních dvou, kouzelné filmy Karla Zemana se tak dostanou až ke dvěma tisícovkám diváků…“ A co zde rezonuje nejvíce? Baron Prášil, Ukradená vzducholoď, Pohádka o Honzíkovi a Mařence, Bláznova kronika, Vynález zkázy, Poklad ptačího ostrova a Na kometě.

V červenci 2015 celý projekt vyvrcholí světovou premiérou nově zrestaurované verze Vynálezu zkázy a interaktivní výstavou. Obé tvoří základní dramaturgickou linii doprovodného programu české účasti na Světové výstavě EXPO 2015 v Miláně a Turíně. Na další zastávce, v New Yorku, bude Vynález zkázy představen v obnovené premiéře v Museum of Moving Image. Na podzim celý projekt poputuje do Francie, Španělska a Austrálie. Zájem o něj ale projevila i další česká centra a zastupitelské úřady, např. v Číně, Jižní Koreji a Maroku.

Česká centra, Muzeum Karla Zemana

Rozsáhlou přehlídku se podařilo realizovat díky vyvážené spolupráci s odborníky. Celý projekt koordinují Česká centra ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana. Na filmových projekcích se podílí i Národní filmový archiv a další partneři.

Kontakty pro novináře:

Tereza Veselá
tisková mluvčí Muzea Karla Zemana
mobil: +420 728 179 469
e-mail: tereza.vesela@muzeumkarlazemana.cz

Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz

 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Česká centra v oblasti scénických umění: 

  • Podporují mezinárodní spolupráci českých divadel, tanečních a pohybových souborů, pantomimy i loutkového divadla.
  • Iniciují českou účast na přehlídkách mezinárodní divadelní tvorby a významných veletrzích v zahraničí formou ukázek vystoupení (tzv. showcase).
  • Využívají zahraniční akce ve veřejném prostoru pro prezentaci českých umělců.
  • Přinášejí bezprostřední pohled na soudobou českou divadelní scénu prostřednictvím scénických čtení českých divadelních her.
  • Podporují překlady současných divadelních her.