Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

World Design Capital Helsinki 2012 Současný český průmyslový a produktový design ve Finsku

České centrum Stockholm s týmem kurátorů připravilo prezentaci současného českého průmyslového a produktového designu v rámci World Design Capital Helsinki 2012. České zastoupení bude v Helsinkách prezentováno v rámci International Design House Exhibition, která má název EVERYDAY DISCOVERIES, jedné z hlavních výstav v rámci roku, ve kterém jsou Helsinki světovou metropolí designu. Výstava se uskuteční v rámci Týdne designu /Helsinki Design Week/ od 6. do 16. 9. 2012 v industriálním komplexu Suvilahti.

Koncept světového města designu a jeho hlavní poslání se zaměřuje na podporu designu a jeho vliv na společnost po stránce kulturní, sociální, a finanční. Pro Helsinki zvolili organizátoři z Design Forum Finland specifické téma se zaměřením na možnosti ovlivňovat urbanismus, ekonomiku a samotné občany prostřednictvím designu. 

„V České republice existuje 17 vysokých škol a univerzit a více než 50 středních a vyšších odborných škol, kde se vyučuje design!  Vzhledem k tomu, že v ČR žije asi 10 milionů obyvatel, je to asi největší hustota designérů na km2. České firmy mají dnes velké výrobní know-how, využívají nejnovějších technologií, což ve spolupráci s dobrými designéry vede k velmi kvalitní produkci. Řada designérů, studií a firem získala za své produkty světové ocenění jako je reddot, iF, Good Design aj.  Tvář českému designu propůjčují zejména kvalitní designéři, kteří pracují pro domácí i zahraniční firmy. Ve světových soutěžích se začínají prosazovat také čeští studenti designu a čerství absolventi a převážně těchto prací je výběr pro výstavu koncipován.“ Lenka Žižková, Design Cabinet CZ

V rámci doprovodného programu dne 10. 9. 2012 od 17:00 se Jan Kloss a Adam Štech v přednášce Od Botasu a teorie k výstavním konceptům podělí o přehled českých, kreativních projektů iniciovaných umělci, které mají přesah napříč designem, architekturou, módou a stylem. Mezi projekty se mimo jiné objeví Pedal Project, tentokrát zaměřený na kreativní prezentaci cyklistiky na pozadí současné umělecké převážně pražské scény a projekt OKOLO, který v sobě zahrnují např. založení a vydávání nových magazínů, vlastní produkty, instalace a výstavy, speciální editoriály a v neposlední řadě také české a zahraniční výstavní projekty. Na závěr budou zmíněny právě dokončované projekty OKOLO s názvy Liguria a výstavní projekt se zahraniční účastí Mirror. 

Ve dnech 10. a 11. 9. 2012 budou mít účastníci World Design Capital možnost setkat se s Tvorem designéra Jindřicha Vodičky, inteligentním svítidlem, které je obdařeno umělou inteligencí, které samo vyhledává temná místa ve městě, která osvětluje. Workshop a představení Tvora a projektu Živé věci za účasti autora se uskuteční dne 11. 9. 2012 v 17:00, workshopu bude předcházet tzv. venčení Tvora v centru Helsinek, které proběhne 10. 9. 2012 po setmění.

www.botas66.cz, www.ziveveci.cz www.pedal-project.com, www.okoloweb.cz, www.zerwox.com

Pořadatel: World Design Capital Helsinki a Design Forum Finland

Koordinátor české účasti: České centrum Stockholm

Kurátorka: Lenka Žižková / Design Cabinet

Poradní sbor a poděkování: Zuzana Sedmerová, Danica Kovářová, Dagmar Koudelková 

Nominace: Maxim Velčovský, Karel Míšek, Jiří Pelcl, Petr Jarkovský, Michal Surman, Milan Pekař, Sandra Karascony

Spolupracující instituce:

Velvyslanectví ČR ve Finsku

Design Cabinet CZ

VŠUP v Praze / Katedra Designu a Katedra užitého designu

FAVU Brno / Ateliér produktového designu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně /

Univerzita J.E.P. v Ústí nad Labem / Katedra vizuální komunikace a Katedra designu

Modernista

Koh – i – noor

TON

Nový (z)boží! / Národní cena za studentský design

Více informací:

www.czechcentres.cz; http://www.czechcentres.cz/stockholm; www.designcabinet.cz

Česká centra pro český design ve světě

Prezentace českého grafického, produktového i módního designu ve světě patří programovým prioritám Českých center. Propojení tvořivosti, umu a současného životního stylu představuje oborově právě design, na který se při prezentaci moderní tváře Česka zaměřují Centra nejvíce. Česká centra realizovala loňského roku 57 designových projektů ve světě.

Česká centra:

  •  Podporují účast českého zastoupení na významných mezinárodních přehlídkách, veletrzích a realizují doprovodné programy s designéry.
  •  Jsou partnery významných českých designových soutěží (Nový zboží, CzechGrand Design, Bienále Brno), vítězům cen zajištují zahraniční rezidenční stáže.
  • Organizují výstavy, módní přehlídky, workshopy a další akce pro prezentaci českého designu ve světě.

 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 21 zahraničních metropolí 3 kontinentů.

 

Kontakty:

ČESKÁ CENTRA – ústředí, Praha

Václavské nám. 49

oddělení komunikace

komunikace@czech.cz

 

Ivana Síglerová  – koordinátorka PR

T: +420 234 668 251

GSM: +420 725 890 029

 

Petra Jungwirthová – koordinátorka PR

T: +420 234 668 237

GSM: +420 725 890  030

 

České centrum Stockholm

Marcela Straková – pověřená řízením

GSM: +420 731 600 651, +46 739 867 954

M: strakova@czech.cz