Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

 

Hlavním posláním Českého centra je propagace České republiky ve Švédsku, dialog s veřejností a médii a podpora aktivní prezentace ČR ve všech oblastech kultury, vědy a školství a ve spolupráci s dalšími agenturami v oblasti obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury do programů předních uměleckých institucí v zemích působení. Česká centra jsou součástí Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC. Jsme příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

České centrum ve Stockholmu bylo založeno v roce 1997 a je součástí sítě Českých center. České centrum ve Stockholmu má k dispozici polyfunkční sál pro 50 osob a informační kancelář pro veřejnost s knihovnou a filmotékou. České centrum ve Stockholmu se podílí na realizaci českých uměleckých projektů ve Švédsku, spolupracuje s významnými kulturními institucemi a podporuje výměnné projekty. Pořádá výstavy, filmové projekce, koncerty, přednášky, spolupracuje s krajanskými spolky, bohemisty, kulturními instituty dalších zemí a řadou dalších švédských institucí. 

OBCHOD A CESTOVNÍ RUCH

Pokud hledáte informace týkající se obchodu, obraťte se na švédské zastoupení státní agentury CzechTrade. Agentura poskytuje informace zahraničním klientům o dodavatelích zboží a služeb v České republice, pomáhá navazovat kontakt mezi českými a zahraničními firmami.
Pro informace o cestovním ruchu a cestování do České republiky kontaktujte CzechTourism Scandinavia and Finland. Agentura se v rámci podpory příjezdového a domácího cestovního ruchu zaměřuje zejména na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu.

 

KONTAKT

ČESKÉ CENTRUM STOCKHOLM

"The Castle" - Co-working Space

Gamla Stan

 Slottsbacken 8

111 30  STOCKHOLM

E-MAIL: ccstockholm@czech.cz
WEB: http://www.czechcentres.cz/stockholm
FACEBOOK: http://www.facebook.com/tjeckiskacentretsthlm  


Naši partneři