Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Přijetí krizových opatření v souvislosti s koronavirem

Česká republika oficiálně vyhlásila nouzový stav a vláda ČR rozhodla o přijetí krizových opatření, která se týkají vstupu na území České republiky.

Od 14. března 2020 je zakázán příchod cizincům z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců s povolením k pobytu nad 90 dnů anebo s trvalým pobytem na území ČR.  

Je zastaveno přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech ČR. Zastavené jsou i žádosti o krátkodobá víza, o kterých nebylo ještě rozhodnuto. Zároveň byla přerušena řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podaných na zastupitelských úřadech.

Dále je zakázáno občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR vstoupit do rizikových oblastí. Toto nařízení neplatí v případě udělení výjimky.

Pro více informací prosím sledujte web Velvyslanectví ČR ve Stockholmu, kde naleznete podrobnější informace: https://www.mzv.cz/stockholm/cz/cr_a_svedsko_1/aktivity_velvyslanectvi/vyhlaseni_nouzoveho_stavu_v_souvislosti.html

Nebo webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/