Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

PORTRÉTY V KRAJINĚ – výstava Františka Makeše v Kroměříži

České centrum Stockholm doporučuje ke zhlédnutí výstavu obrazů světově významného restaurátora, vědce a akademického malíře Františka Makeše PhD, která bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 11. dubna 2013 v Malé galerii Muzea Kroměřížska v Kroměříži. V 17 hodin začíná přednáška na téma Originál obrazu, jeho kopie a falza – padělané obrazy - jejich analýza a způsoby určení pravosti v přednáškovém sále muzea na Velkém náměstí v Kroměříži. V 18 h proběhne zahájení výstavy v Malé galerii muzea. Výstava je prodejní a potrvá do 19. května 2013. Otevřeno denně mimo pondělí 9 -12 a 13 – 17 h. Nad výstavou převzala záštitu starostka Města Kroměříž Mgr. Daniela Hebnarová.

FRANTIŠEK MAKEŠ je akademický malíř, světově uznávaný restaurátor, vědec a objevitel biochemické metody využití enzymů při restaurování a analýzách uměleckých děl. Odborník patentované metody k odhalení mnohých padělků světových malířů.

Švéd českého původu se narodil roku 1931 ve Zlíně, vystudoval zlínskou Baťovu školu umění, a malířství a restaurátorství na pražské Akademii výtvarných umění. V šedesátých letech se umělec podílel na restaurování maleb Obrazárny Pražského hradu. Další vědomosti o uměleckých dílech získal na Göteborské univerzitě, kde později i přednášel. Jeho disertace o působení enzymatických pochodů (plísní) na umělecká díla vzbudila mezinárodní ohlas.
Švédsko, kam František Makeš odjel na studijní cestu, ujednalo s českou stranou, aby zde dva roky svými metodami „zastavoval tvorbu plísní“ na zámku Skokloster. Za rok česká vláda pobyt rušila, ale autor se pro množství práce odmítal ihned vrátit. S nálepkou emigranta ve Švédsku tedy zůstal.
Na podkladě zmíněné metody své vědecké poznatky rozvinul a stal se velmi uznávaným odborníkem. Jako hlavní konzervátor švédských královských sbírek zámku Skokloster restauroval i sbírku Rudolfínskou, včetně proslulého Arcimboldova obrazu Rudolfa II., na kterém je portrét císaře Rudolfa II. vytvořený z květin, ovoce a zeleniny.
Pomocí vlastních metod se dodnes zabývá odhalováním falzifikátů uměleckých děl. Napsal o nich několik publikací.
Pracoval ve Švédsku na falešných obrazech po celých 40 let až do dnešních dnů. Byly to nejčastěji obrazy impresionistů Picassa, Tiziana, Rembranta a jiných umělců.

Jeho celkové dílo zrcadlí propojení mezi vědou a uměním. Hojně nabírá z pramene inspirace, vědecká znalost malířských technik mu dává neomezený prostor pro tvorbu uměleckou. Jeho barvy září jako středověké obrazy největších malířů. Celým životem a dílem František Makeš dokazuje, že je bravurním dvoj-mistrem.