Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Patočkův "Úvod"

Nákladem Södertörns högskola vychází sbírka přednášek Jana Patočky "Úvod do fenomenologické filosofie" ve švédském překladu Lea Kramára.

 

Prof. Dr. Jan Patočka, DrSc., dr. h. c. (1907 Turnov–1977 Praha) byl jeden z nejvýznamnějších českých filosofů 20. století. Zabýval se fenomenologií, filosofií dějin, filosofickým dílem J. A. Komenského, T. G. Masaryka a E. Husserla, českou literaturou, uměním a kulturou. Patočkovo dílo a jeho osobnost výrazně ovlivnily soudobé české myšlení, zejména v kruzích nezávislé inteligence a disentu 60. až 80. let.