Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Letní tábor s výukou českého jazyka

Česká škola bez hranic pořádá 4. ročník letního tábora v České republice, a to v termínu od 5. srpna do 11. srpna 2012.

 

 

Letní tábor ČŠBH se koná v ekologickém středisku města Olomouc – Sluňákov a je výjimečnou příležitostí, jak si děti českého původu, jež vyrůstají v zahraničí, mohou rozšířit své znalosti češtiny, poznat nové kamarády (pocházející z různých koutů světa), naučit se nové hry, výtvarné techniky, písničky, básničky, pohádky a vše co k letnímu táboru patří.

Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let. Podrobné informace (jak se na tábor přihlásit, ceník, co s sebou, předchozí ročníky) naleznete zde.

Termín uzávěrky přihlášek na letní tábor s výukou Českého jazyka  je 14.5.2012.

 

Táborový program se zaměřuje na:

  • Rozvoj českého jazyka nenásilnou formou her (celotáborová hra)
  • Aktivity spojené s rozvojem jazyka, které jsou přizpůsobené speciálně dětem žijícím v zahraničí 
  • Odborná pedagogická činnost vychází z propracovaných metod pro tuto skupinu dětí


České školy bez hranic zajišťují výuku českého jazyka a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Česká škola bez hranic vznikla v roce 2003 v Paříži. Od tohoto roku se model její výuky úspěšně rozšířil do dalších 8 evropských zemí. České školy bez hranic tak tvoří mezinárodní síť škol, které kromě Paříže působí rovněž v Londýně, Berlíně, Curychu, Mnichově, Bruselu, Ženevě a Drážďanech. Zároveň spolupracuje s dalšími výukovými centry z celého světa. Více informací o činnosti ČŠBH naleznete na www.csbh.cz.