Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

KAFKA & SCHULZ: Mistři pohraničí

České centrum ve Stockholmu doporučuje výstavu v Českém centru Praha a v Polském institutu v Praze.

Koncept výstavy Kafka & Schulz vznikl ve Stockholmu, ve spolupráci Českého centra Stockholm, Polského institutu a Židovského muzea v roce 2010. Fotografie a obrazy doprovázejí originální pohledy na dílo obou umělců z pera švédské spisovatelky Agnety Pleijlel. Výstava  s původním názvem ”Franz Kafka a Bruno Schulz – mistři z rozhraní” se uskutečnila v Judiaska Museet ve Stockholmu od 5.10. 2010 do 13.3.2011a nyní mohou její pozměněnou formu vidět také návštěvníci Prahy. Výstava Mistři pohraničí sleduje překvapivé paralely spojující životní osudy a dílo pražského prozaika a polsko-židovského spisovatele a výtvarníka. Franz Kafka (1883–1924) a Bruno Schulz (1892–1942): dva velikáni světového modernismu, středoevropští Židé a obyvatelé zmizelých světů, česko-německo-židovské Prahy a polsko- ukrajinsko- židovské Haliče.

 

10. 7.–22. 8. 2012 České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

6. 9.–19. 10. 2012 Polský institut v Praze, Malé nám. 1, Praha 1