Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Grow our humanity: by dance

V rámci projektu GROW OUR HUMANITY ČC Stockholm navázalo spolupráci s jedním ze slavných českých tanečních choreografů, mj. také členem Norrdans Tomášem Červinkou a uspořádalo jedinečný taneční workshop.

Workshop byl zaměřen na sebevyjádření pomocí neverbální komunikace uskutečněnou mezi lidskou myslí a tělem. Dle Tomášových slov: „Tanec, pohyb bude obecně silnou a inspirativní složkou v různých oborech, a to nejen v kultuře jako odrazu společnosti, ale také v oblasti lidského zdraví a vědy."