Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Čeština pro cizince

Znáte někoho, kdo by se rád naučil Česky? Filozofická fakulta Univerzity Karlovy přichází s kompletní nabídkou kurzů Českého jazyka pro cizince.

Vyberte si semestrální, večerní, online nebo 1-2 týdenní intenzivní kurz, vše pod garancí Ústavu bohemistických studií FF UK odkaz https://ubs.ff.cuni.cz/cs/, přední světové instituce ve výuce češtiny jako cizího jazyka.

Kurzy jsou otevřené pro všechny zájemce o češtinu, od úrovně začátečníků po pokročilé. Kurzy se zaměřují na výuku češtiny na základě komunikativního přístupu a zahrnují všechny čtyři dovednosti (mluvení, poslech s porozuměním, čtení a psaní). Lekce budou realizovány pomocí systémů Zoom a Moodle. 

Více informací najdete zde: https://czechstudies.ff.cuni.cz

Podívejte se na videa o nově otevřených online kurzech:

1)      Online semestrální kurz programu Česká studia

2)  Czech online - kurz pro degree studenty (úroveň A2)

Sledovat můžete také Instagram FFUK a Facebook FFUK