Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Fotografie a videa z akcí

Slow Fashion Show

Na začátku března proběhla jedinečná událost Slow Fashion Show, na které Českém centrum Stockholm spolupracovalo s Fakultou umění a designu Univerzity J.E. Purkyně a s Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě. Cílem tohoto projektu bylo rozšířit povědomí o pomalém a udržitelném módním průmyslu a propagovat ekologické způsoby výroby.