Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Fotografie a videa z akcí

Kulturnatten 2016

České centrum se v rámci Stockholms kulturnatt proměnilo v místo středověké slavnosti při příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Večer doprovodila hrou na dobové nástroje plzeňská kapela Elthin. Návštěvníci měli kromě dalšího také příležitost zhlédnout dvě unikátní, historicky věrné kopie obrazů Mistra Theodorika, které vyhotovil malíř a restaurátor František Makeš.