Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Fotografie a videa z akcí

Přednáška Františka Makeše o díle Mistra Theodorika

Přednáška českého malíře a restaurátora Františka Makeše, zaměřená na výzdobu kaple sv. Kříže na Karlštejně - deskové malby dvorního malíře Karla IV., Mistra Theodorika, proběhla 27. dubna v Českém centru v souvislosti s výstavou obrazů Sv. Jeronýma a Sv. Víta.