Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Fotografie a videa z akcí

Collegium Marianum na Stockholm Early Music Festival

Rok české hudby 2014 jsme ve Švédsku oslavili vystoupením barokního souboru Collegium Marianum na Stockholmském festivalu staré hudby.