Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Fotografie a videa z akcí

A.M.180 Supermarket 2014

Český nezávislý tvůrčí a produkční kolektiv A.M.180 se představil na veletrhu nezávislých galerií Supermarket 2014 v Kulturhuset, kde prezentovali výsledek svého tvůrčího pobytu ve studiu Malongen ve Stockholmu.