Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Freedom of living the life we want I.

Série promítání a besed s Čechy, kteří se nebáli žít život tak, jak chtějí. První zaměřen na retrospektivu a událostí rok 1989. Druhý zaměřen na cestování trabantem po světě. Třetí je zaměřen na současnou generaci. Besedy provází výstavy fotografií. Leden - březen 2019 Data a časy besed budou včas upřesněny. Pro více informací kontaktujte ccstockholm@czech.cz, nebo sledujte náš Facebook.