Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Om oss i media

Koncentrationslägrets barn berättar

MOTALA, 12 januari 2015. Barnen som under andra världskriget satt i koncentrationslägret Terezín fick möjligheten att rita. Nu visas deras bilder på biblioteket.

Utställningen heter "Barnens berättelser - teckningar från gettot Terezín" och har lånats in från Judiska museet i Prag. På skärmar finns barnens teckningar tryckta ihop med upplysningar om namn och födelsedatum. Många dog i lägret, men några klarade sig därifrån.

Under barnens vistelse i lägret organiserades hemlig undervisning för dem. Där fick de möjligheten att teckna och på så sätt hantera sin ångest och fly in i fantasins värld.

Det är en unik samling barnteckningar från Terezíngettot, säger konstintendenten Maria Ståhl.

Samlingen består av totalt 4500 barnteckningar och en del av dem visas i den här utställningen.

Maria Ståhl och Maria Karlsson ansvarar för utställningen som pågår den här och nästa vecka på biblioteket i Motala. Därefter flyttas den till Linköping.

Anledningen till att den finns i Motala just nu är att Förintelsens minnesdag är den 27 januari och att de ville ha en utställning som hade koppling till det. De fick möjligheten att ta den här till Motala.